Média

Začíname
Začíname

(Žilinský kraj, 28.1.2019) Petičný výbor v zložení Martin Paluch, Ľuboš Gottwald a Stanislav Thomka zahájili zber podpisov pod otázku zmeny výšky...

Zistiť viac