Najčastejšie otázky

Nie je 20% hranica pre platnosť referenda málo?

Minulosť na Slovensku ukázala, že prekročiť hranicu účasti 20% je veľmi náročné a nie všetky referendá ju aj dosiahli. Keď si vezmeme, že priemerná účasť na voľbách je 40% (priemer z posledných volieb – NRSR, EÚ, prezident, SAMOSPRÁVNE a KOMUNÁLNE voľby) svedčí o narastajúcej pasivite zo strany občanov zúčastňovať sa na veciach verejných. Referendum ako nástroj priamej demokracie, kde by sa mohli obyvatelia vyjadriť ku konkrétnej téme verejného záujmu je nefunkčné nakoľko je nutné aby prišlo voliť 50% obyvateľov. Pri súčasnom stave apatie v spoločnosti bude náročné prekročiť aj hranicu 20%. Hranicu 50% je takmer nemožné dosiahnuť ale stačí nám ju dosiahnuť len raz a to, keď budeme hlasovať za to, aby sa táto hranica znížila na 20%.

Keby bolo schválená hranica 20% to môže prísť hocikto s dákym referendom?

S akýmkoľvek referendom môže prísť ktokoľvek už dnes, avšak na jeho vyhlásenie treba vyzbierať spolu 350 000 podpisov od obyvateľov. Keď sa pod otázku podpíše s rezervou cez 400 000, kde si treba pripočítať rezervu 50 000 podpisov navyše, keďže nečitateľné adresy a mená môžu ľudia, ktorí podpísané hárky kontrolujú vyškrtať, tak sa dostaneme takmer k 10% obyvateľov Slovenska. Otázka musí byť tým pádom zmysluplná kebyže sa pod ňu podpíše takéto množstvo ľudí. 

Čo vravíte na referendum vo Veľkej Británií?

Máme za to, nech je pre nás Brexit ponaučením. Dnes je avšak ešte priskoro hodnotiť či sa ich obyvatelia rozhodli správne alebo nie.

Slovensko nie je Švajčiarsko, tam ľudia rozmýšľajú inak ako my tu. Nemyslíte?

Myslíme na to, že dokonalý a univerzálny politický systém neexistuje. Kebyže bol, tak ho majú všetky krajiny rovnaké. Avšak čas ukázal, že ten náš je absolútne nedokonalý v otázke referenda, preto ho chceme vylepšiť a priblížiť bližšie ľuďom. Keď majú ľudia právo voliť, tak sa snažme aby sme tu mali systém, ktorý im dovolí naplniť ich voľbu. Načo nám je systém, pri ktorom nám je dovolené voliť ale hranica je nastavená tak vysoko, že naša voľba aj tak nie je vypočutá. Volebným systém vo Švajčiarsku je nastavený na nulové kvórom avšak aj u nás existuje určitá miera racionality a váhy názoru a preto si myslíme, že nami navrhnutá hranica 20% účasti dáva dostatočnú váhu predmetným referendám. V konečnom dôsledku je to takmer 900 000 obyvateľov, ktorý by museli prísť k volebným urnám. Takže ani málo, ani veľa, ale tak akurát.

Myslíte si, že Vám takéto referendum prejde? Však politici sa budú báť, že ich budete môcť odvolať.

Je dôležité, aby poslanci mohli dostať spätnú väzbu od ľudí v podobe ich odvolania prostredníctvom referenda. V minulosti bolo na Slovensku toľko škandálov a ministri ani úradníci nemohli byť odvolateľní ľuďmi z ulice. Pokiaľ by bola znížená hranica na 20%, tak by pri veľkom škandále mohol byť odvolaný akýkoľvek minister. 

Čo ak by prišiel niekto s otázkou na vystúpenie z Európskej únie?

Na Slovensku sa referendá rozdeľujú na dva typy. Máme obligátorné a fakultatívne referendá. Obligátorne je také, v ktorom sa hlasuje o vstupe do alebo o vystúpení zo štátneho zväzku s inými štátmi. My chceme meniť referendá fakultatívne, pri ktorých občania majú právo rozhodovať o otázkach verejného záujmu. Máme za to, aby vzťah s európskou úniou bol jednoznačne postavený v zákone ako zväzok s iným štátom a v našom prípade by sa zníženie kvóra na 20% nevzťahovalo na túto otázku a tam ostáva hranica vo výške 50% povinnej účasti.